[Regeling van 9 januari 1997, Stcrt. 1997, 29. Inwerkingtreding: 1 januari 1997 (Stb. 1996, 644)]

 

9 januari 1997/nr. IFZ97/101.M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Internationale Fiscale Zaken

     De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, De Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën van Aruba;
     Gelet op artikel 35b, derde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).