[Regeling van 20 december 2001, Stcrt. 2001, 249. Inwerkingtreding: 1 januari 2002]

 

20 december 2001/nr. IFZ 01/1208.2
Directie Internationale Fiscale Zaken Afdelingen Bilaterale en Multilaterale Zaken

     De Staatssecretaris van Financiën;
     In overeenstemming met de Minister van Financiën van Aruba;
     Gelet op artikel 11, vierde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, zoals deze is gewijzigd bij Rijkswet van 5 december 1985, Stb. 1985, 645, bij Rijkswet van 13 december 1996, Stb. 1996, 644, en bij Rijkswet van 14 december 2001, Stb. 2001, 647;

     Besluit:

     Vast te stellen de navolgende regeling met bijlagen I en II.¹

1. De bij deze regeling horende bijlagen I en II zullen begin 2002 worden vastgesteld.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).