[Regeling van 20 december 2001, Stcrt. 2001, 249. Inwerkingtreding: 1 januari 2002]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     In overeenstemming met de Minister van FinanciĆ«n van de Nederlandse Antillen;
     Gelet op artikel 11, vierde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, zoals deze is gewijzigd bij Rijkswet van 5 december 1985, Stb.1985, 645, bij Rijkswet van 13 december 1996, Stb. 1996, 644, en bij Rijkswet van 14 december 2001, Stb. 2001, 647;

     Besluit:

     Vast te stellen de navolgende regeling met bijlagen I en II.¹ ²

1. De bij deze regeling horende bijlagen I en II zullen begin 2002 worden vastgesteld.
2. Volgens de redactie dient de onderhavige regeling te worden aangepast aan de opheffing met ingang van 10 oktober 2010 van de Nederlandse Antillen.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).