[Regeling van 28 februari 2011, Stcrt. 2011, 4009. Inwerkingtreding: 9 maart 2011]

 

28 februari 2011/nr. DGB2011/525M
Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten

     De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

     Deze regeling is gewijzigd in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten.

     Ter uitvoering van artikel 11, vierde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, zoals deze is gewijzigd bij Rijkswet van 5 december 1985, Stb. 1985, 645, bij Rijkswet van 13 december 1996, Stb. 1996, 644, bij Rijkswet van 14 december 2001, Stb. 2001, 647, bij Rijkswet van 26 mei 2005, Stb. 2005, 292, en bij Rijkswet van 7 juli 2010, Stb. 2001, 339, stel ik in overeenstemming met de Ministers van Financiën van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten de navolgende regeling vast met bijlage (formulier IB 95(2) CSM):

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).