[Regeling van 7 september 2001, Stcrt. 2001, 186 (supplement; niet beschikbaar). Inwerkingtreding: 1 oktober 2001]

 

REGELING van de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid van 7 september 2001, houdende regels in verband met de verstrekking van reisdocumenten door de burgemeesters

     De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie;
     Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onderdeel g, tweede en derde lid, 3, eerste, derde, vierde en zevende lid, 16, tweede lid, 26, eerste lid, onderdeel d, en derde lid, 27, eerste lid, 30, eerste lid, 31, derde lid, 40, eerste lid, onderdeel d, en zesde lid, 43, 57 en 59 van de Paspoortwet en artikel 3 van het Besluit paspoortgelden;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).