[Beleidsregel van 19 september 2006, Stcrt. 2006, 190. Inwerkingtreding: 1 oktober 2006]

 

Beleidsregel van de Stichting Autoriteit FinanciĆ«le Markten (hieronder te noemen: "de toezichthouder") van 19 september 2006, voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van personen ingevolge de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), hieronder gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk te noemen: "de toezichtwet"

     De Stichting Autoriteit FinanciĆ«le Markten;
     Gelet op onder meer de artikelen 15 van de Wta en 5, 6, 7 van de Bta;

     Besluit als volgt:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).