MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Beleidsregel betrouwbaarheid personen Wet toezicht accountantsorganisaties
- Besluit bestuurlijke boetes financiƫle sector
- Besluit toezicht accountantsorganisaties

 

 

WET van 19 januari 2006, Stb. 2006, 70, houdende het toezicht op accountantsorganisaties (Wet toezicht accountantsorganisaties). Inwerkingtreding: 1 oktober 2006 (Stb. 2006, 404).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het met het oog op de waarborging van de publieke functie van de accountantsverklaring en de bevordering van het vertrouwen in de financiĆ«le markten wenselijk is dat regels worden gesteld voor accountantsorganisaties en accountants die wettelijke controles verrichten en dat onafhankelijk publiek toezicht wordt gehouden op de naleving van die regels;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).