BESLUIT van 12 oktober 2006, Stb. 2006, 518, houdende bepalingen ter uitvoering van de artikelen 1:10, 1:11, 3:5, 3:36 en 3:110 van de Wet op het financieel toezicht (Besluit reikwijdtebepalingen Wft). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 664).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciĆ«n van 12 juli 2006, nr. FM 2006-01704 M;
     Gelet op de artikelen 1:10, 1:11, 3:5, 3:36 en 3:110 van de Wet op het financieel toezicht;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2006, nr. W06.06.0333/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van FinanciĆ«n van 9 oktober 2006, FM 2006-02265 U;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).