[Regeling van 14 juli 2008, Stcrt. 2008, 145. Inwerkingtreding: 1 augustus 2008 (Stb. 2008, 286)]

 

14 juli 2008/nr. DV 2008-519 M
Directoraat-Generaal voor fiscale zaken, Directie Douane en verbruiksbelastingen

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen 1:3, eerste lid, onderdeel c, 1:19, tweede lid, 1:28, zesde lid, 1:35, 1:37, derde lid, 2:1, aanhef en onder a tot en met h, j, k en m, 6:1, eerste lid, 6:2, 6:3, 7:1, aanhef en onder b, 7:6, vierde lid, 7:9, aanhef en onder a tot en met c, 9:5, 10:11, 11:13, eerste lid, en artikel 11:14, eerste lid, van de Algemene douanewet en de artikelen 1:5, vijfde lid, 2:1, eerste lid, 2:2, eerste en tweede lid, 3:2, derde lid, 3:3, aanhef en onder c, 3:4, eerste lid, en 5:1, tweede en vierde lid, van het Algemeen douanebesluit;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).