[Regeling van 7 november 2011, Stcrt. 2011, 20510. Inwerkingtreding: 1 januari 2012]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 november 2011, nr. WJZ/11158559, houdende regels ter uitvoering van de Wet strategische diensten (Uitvoeringsregeling strategische diensten)

     De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
     Gelet op Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeĆ«rlei gebruik (PbEU 2009, L 134) en de artikelen 7, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, 10, derde lid, 14, tweede lid, 23, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, 24, vierde lid, en 25, tweede lid, van de Wet strategische diensten;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).