Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

REGELING  LUCHTVAARTMETEOROLOGISCHE  INLICHTINGEN  2006

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;
     Gelet op artikel 8 van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en artikel 61 van het Luchtverkeersreglement;

     Besluit:

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

aerodrome warning: een waarschuwing aan luchtvaartterreinverkeer op de grond voor onweer, hagel, sneeuw, ijzel, rijp, harde wind, windstoten en vorst;

AIREP: een rapport dat vanuit een luchtvaartuig tijdens de vlucht wordt verstrekt met informatie over positie en operationele of meteorologische omstandigheden (air report);

AIRMET: waarschuwing voor verkeer beneden vliegniveau 100 voor onverwachte significante verschijnselen, waarvoor geen SIGMET is uitgegeven (significant meteorological conditions for low level operation);

AMB: VOLMET uitzending bestemd voor luchtvaartuigen in of nabij het vluchtinformatiegebied Amsterdam tijdens de vlucht (amsterdam meteorological broadcast);

ATIS: automatische uitzending tijdens de openingsuren van een luchtvaartterrein met inlichtingen over vertrek en nadering van een luchtvaartterrein inclusief het MET REPORT en SPECIAL (automatic terminal information service);

AUTO MET REPORT: volledig automatisch tot stand gekomen waarnemingsrapport voor startend en landend luchtverkeer in gebruik op het luchtvaartterrein verstrekt door middel van ATIS en CCIS (automated local routine report);

AUTO METAR: volledig automatisch tot stand gekomen halfuurlijks waarnemingsrapport van een luchtvaartterrein in luchtvaartmeteorologische code in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (automated meteorological aerodrome report);

AUTO SPECI: volledig automatisch tot stand gekomen tussentijds waarnemingsrapport in luchtvaartmeteorologische code bij overschrijding van limietwaarden of andere significante verandering in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (automated special report);

AUTO SPECIAL: volledig automatisch tot stand gekomen tussentijds waarnemingsrapport voor startend en landend luchtverkeer bij overschrijding van de limietwaarden of andere significante verandering in gebruik op het luchtvaartterrein verstrekt door middel van ATIS en CCIS (automated local special report);.

briefing: mondeling verstrekken van actuele of verwachte meteorologische condities gebaseerd op bestaande berichten over het actuele of verwachte weer, dat wordt gebruikt tijdens de voorbereiding van een vlucht, vluchtuitvoering, luchthavenoperaties en het verlenen van luchtverkeersdiensten;

continentaal plat: continentaal plat, bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet;

CCIS: gecombineerd presentatiesysteem met meteorologische en luchtverkeersleidingstechnische informatie (closed circuit information system);

consultatie: toelichting door een meteoroloog of een ander gekwalificeerd persoon, op verstrekte meteorologische inlichtingen over de heersende of verwachte weersomstandigheden in relatie tot de voorbereiding van een vlucht, vluchtuitvoering, luchthavenoperaties en het verlenen van luchtverkeersdiensten met de mogelijkheid van vraag, antwoord en overleg;

EUR ANP: gedetailleerde informatie over faciliteiten, diensten of procedures voor de internationale luchtvaart navigatie, van toepassing in het Europees gebied (air navigation plan european region);

LLFC: verwachting voor het Nederlandse vluchtinformatiegebied, voor luchtverkeer beneden vliegniveau 100, die bij overschrijding van limietwaarden geamendeerd wordt (low-level-forecast);

LLTI: waarschuwing voor verticale temperatuurtoename ter plaatse (low level temperature inversion);

luchthavenoperaties: de werkzaamheden op een luchtvaartterrein die onder de verantwoordelijkheid vallen van de exploitant;

METAR: halfuurlijks waarnemingsrapport van een luchtvaartterrein in luchtvaartmeteorologische code in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (meteorological aerodrome report);

MET REPORT: waarnemingsrapport voor startend en landend luchtverkeer in gebruik op het luchtvaartterrein verstrekt door middel van ATIS en CCIS (local routine report);

NAF: 3-uurlijkse weersverwachtingen in luchtvaartmeteorologische code voor de komende 1 tot 10 uur, die bij overschrijding van limietwaarden wordt geamendeerd, representatief voor een omschreven gebied op de Noordzee en het continentaal plat (northsea area forecast);

OPMET: de verzameling van alfanumerieke waarneemrapporten, verwachtingen en waarschuwingen als AIREP, AIRMET, AUTO METAR, AUTO SPECI, LLFC, LLTI, METAR, NAF, SIGMET, SPECI, TAF kort, TAF lang en TREND-forecast (operational meteorological information);

SADIS: het door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie beheerde satelliet distributiesysteem van OPMET en WAFS informatie (satellite distribution system);

self-briefing systeem: interaktief systeem voor selfbriefing en vluchtdocumentatie;

SIGMET: ongecodeerde waarschuwing voor weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering (significant meteorological conditions);

SPECI: tussentijds waarnemingsrapport in luchtvaartmeteorologische code bij overschrijding van limietwaarden of andere significante verandering in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (special report);

SPECIAL: tussentijds waarnemingsrapport voor startend en landend luchtverkeer bij overschrijding van limietwaarden of andere significante verandering in gebruik op het luchtvaartterrein verstrekt door middel van ATIS en CCIS (local special report);

TAF kort: 3-uurlijkse luchtvaartterreinweersverwachting in luchtvaartmeteorologische code voor de komende 9 uur, die bij overschrijding van limietwaarden wordt geamendeerd

(terminal aerodrome forecast);

TAF lang: 6-uurlijkse luchtvaartterreinweersverwachting in luchtvaartmeteorologische code voor de komende 30 uur, die bij overschrijding van limietwaarden wordt geamendeerd

(terminal aerodrome forecast);

TREND-forecast: weersverwachting voor de komende 2 uur in luchtvaartmeteorologische code met significante veranderingen, toegevoegd aan de luchtvaartmeteorologische waarnemingen in de vorm van METAR, SPECI, MET REPORT en SPECIAL;

verdrag: het op 7 december 1944 gesloten Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109);

VOLMET: uitzending met METAR en TREND bestemd voor luchtvaartuigen tijdens de vlucht, uitgezonden door negen Europese meteorologische radiostations volgens EUR ANP en in Nederland aangeduid als AMB (routine broadcast of meteorological information for aircraft in flight);

W/T: kaarten met informatie over wind en temperatuur op relevante hoogtes (wind and temperature charts);

WAFC: binnen het WAFS zijn twee centra aangewezen voor de beschikbaarstelling van luchtvaartmeteorologische inlichtingen voor gebruik hoger dan vliegniveau 100, Washington en Londen. De inlichtingen voor Nederland worden aan KNMI door het WAFC Londen beschikbaar gesteld (world area forecast centre);

WAFS: een middels annex 3 bij het verdrag geregeld systeem voor de beschikbaarstelling en verstrekking van luchtvaartmeteorologische inlichtingen voor gebruik hoger dan vliegniveau 100 (world area forecast system);

weerradar: samengesteld beeld van Nederlandse weerradar-ontvangers;

windshear waarschuwingen: waarschuwing voor opgetreden of verwachte sterke verticale of horizontale windrichtingsverandering of windsnelheidsveranderingen.

 

Artikel 2. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen ten behoeve van de burgerluchtvaart

1. Het KNMI verstrekt ten behoeve van de taakuitvoering van de navolgende gebruikers, luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan:

a. luchtvarenden;

b. luchtvaartmaatschappijen;

c. vluchtafhandelingsmaatschappijen;

d. luchtvaartinlichtingenorganisaties;

e. Nationaal maritiem en aëronautisch reddingcoördinatiecentrum;

f. Onderzoeksraad voor veiligheid;

g. [vervallen;]

h. Landelijke eenheid, de dienst Operationele samenwerking;

i. Inspectie Verkeer en Waterstaat;

j. verleners van luchtverkeersdiensten;

k. exploitanten van luchthavens en luchtvaartterreinen.

2. De luchtvaartmeteorologische inlichtingen bestaan uit:

a. producten en diensten gebaseerd op de internationale eisen die zijn vastgelegd in Annex 3 bij het verdrag, voor zover toepasselijk nader omschreven in deel 6 van het EUR ANP:

1°. bewaakte weerwaarnemingen en rapporten,

2°. bewaakte weersverwachtingen,

3°. bewaakte weerswaarschuwingen,

4°. meteorologische satellietwaarnemingen,

5°. weerradarinformatie,

6°. klimatologische rapporten,

7°. WAFC,

8°. OPMET data (SADIS),

9°. briefing,

10°. consultatie;

b. producten en diensten nationaal bepaald en opgedragen door de Minister.

3. De meteorologische dienst die apparatuur

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x