Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  SUBSIDIEPLAFOND  SCHOLINGSINSTELLINGEN  2011  TOT  EN  MET  JULI  2016
 
 

25 augustus 2010, Stcrt. 2010, 13556
Inwerkingtreding: 1 oktober 2010
(T.a.v. artt. 2:29 en 3:49 Wet Wajong)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2010,  nr. R&P/RPA/2010/16909, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie, bedoeld in de artikelen 2:29 en 3:49 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen  2011 tot en met juli 2016)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 2:29 en 3:49 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Bedrag subsidieplafond 2011 tot en met 31 juli 2016
-1. Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, bedraagt voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 juli 2016

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Wajong | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x