Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september, 2013-0000124865, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in de artikelen 3:29 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014-2020)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Bedrag subsidieplafond 2014 tot en met 31 juli 2020
-1. Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, bedraagt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2020 €

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.