Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  TEGEMOETKOMING  WAJONG-ERS
 

4 december 2006, Stcrt. 2006, 241
Inwerkingtreding: 1 januari 2007
(T.a.v. artt. 2:52:1, 2:52:3 en 3:10 Wet Wajong)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/06/97881, betreffende een tegemoetkoming voor personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening  jonggehandicapten (Regeling tegemoetkoming Wajong-ers 2007)

1. Redactie: ingevolge artikel III van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2007, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2007/33872, tot wijziging van de Regeling Wfsv inzake een nadere regeling van de verdeling van de premiekorting over de premies op grond van afdeling 4 van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wijzigingen (Stcrt. 2007, 237) is de citeertitel van de Regeling tegemoetkoming Wajong-ers 2007 vervangen door: Regeling tegemoetkoming Wajong-ers.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 9a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

 

Art. 2. Hoogte, betaling en indexering tegemoetkoming
-1. De jonggehandicapte, bedoeld in:
a. artikel 2:15 van de Wet Wajong, voor zover deze een inkomensvoorziening ontvangt; of 
b. artikel 3:3 van de Wet Wajong;
die op 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 18, 19, 20, 21 of 22 jaar heeft bereikt, heeft met ingang van 1 januari van dat jaar gedurende dat jaar recht op een maandelijkse tegemoetkoming.
-2. De tegemoetkoming bedraagt:
a. voor een 18-jarige:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Wajong | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x