Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 514 Stb. 2014, 514
  Wijziging Stb. 2014, 348 Stb. 2014, 348
01-01-2010   Wijziging Stb. 2009, 587 Stb. 2009, 581
01-01-2000 01-01-1999 Wijziging Stb. 1999, 597 Stb. 1999, 597
01-01-1998   Nieuwe regeling Stb. 1997, 798 Stb. 1997, 798

 

 

BESLUIT van 24 december 1997 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende regels met betrekking tot uitbreiding en beperking van de kring van ingezetenen voor de toepassing van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong) ¹

1. Redactie: Ingevolge artikel IX, onderdeel B, van het Besluit van 15 december 2009, Stb. 2009, 587, is het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong met ingang van 1 januari 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong. Vervolgens is ingevolge artikel XII, onderdeel B, van het Besluit van 6 oktober 2014, Stb. 2014, 348, het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong.

 

     WIJ  BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1997, nr. SV/GSV/97/4895;
     Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1997, nr. W12.97.0762);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, nr. SV/GSV/97/5432;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. 2. Uitbreiding van de kring van ingezetenen
Voor de toepassing van de wet wordt mede verstaan onder ingezetene:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.