Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  UITBREIDING  EN  BEPERKING
KRING  INGEZETENEN  WET  WAJONG
 
 

24 december 1997, Stb. 1997, 798
Inwerkingtreding: 1 januari 1998
(T.a.v. art. 1:2:2 Wet Wajong)

 

 

 

 
BESLUIT van 24 december 1997 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende regels met betrekking tot uitbreiding en beperking van de kring van ingezetenen voor de toepassing van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong)

1. Redactie: ingevolge artikel IX, onderdeel B, van het Besluit van 15 december 2009, Stb. 2009, 587, is het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong met ingang van 1 januari 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong.

 

     WIJ  BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1997, nr. SV/GSV/97/4895;
     Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1997, nr. W12.97.0762);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, nr. SV/GSV/97/5432;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

 

Art. 2. Uitbreiding van de kring van ingezetenen
Voor de toepassing van de wet wordt mede verstaan onder ingezetene:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Wajong | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x