Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  UITBREIDING  KRING  STUDERENDEN  WET  WAJONG
 
 

16 december 1998, Stb. 1998, 709
Inwerkingtreding: 31 december 1998
(T.a.v. art. 1:4:2 Wet Wajong)

 

 

 

 
BESLUIT van 16 december 1998, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende uitbreiding van de kring van studerenden voor de toepassing van die wet (Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong)

1. Redactie: ingevolge artikel X, onderdeel B, van het Besluit van 15 december 2009, Stb. 2009, 587, is het Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong met ingang van 1 januari 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 2 december 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/98/38819;
     Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 december 1998, nr. W12.98.0561);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 14 december 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/98/41142;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Uitbreiding van de kring van studerenden
Voor de toepassing van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt mede verstaan onder studerende de persoon die niet op grond van artikel 1:4, eerste lid, van die wet als studerende wordt aangemerkt en die:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Wajong | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x