Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 348 Stb. 2014, 348
28-12-2012   Wijziging Stb. 2012, 658 Stb. 2012, 657
01-01-2010   Wijziging Stb. 2009, 587 Stb. 2009, 581
31-12-1998   Nieuwe regeling Stb. 1998, 709 Stb. 1998, 742

 

 

BESLUIT van 16 december 1998, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende uitbreiding van de kring van studerenden voor de toepassing van die wet (Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong) ¹

1. Redactie: Ingevolge artikel X, onderdeel B, van het Besluit van 15 december 2009, Stb. 2009, 587, is het Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong met ingang van 1 januari 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong. Vervolgens is ingevolge artikel XIII, onderdeel B, van het Besluit van 6 oktober 2014, Stb. 2014, 348, het Besluit uitbreiding kring studerende Wet Wajong met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 2 december 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/98/38819;
     Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 december 1998, nr. W12.98.0561);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 14 december 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/98/41142;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Uitbreiding van de kring van studerenden
Voor de toepassing van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt mede verstaan onder studerende de persoon die niet op grond van artikel 1:4, eerste lid, van die wet als studerende wordt aangemerkt en die:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.