Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 27 december 2012

 

REGELING  AFWIJKENDE  REGELS  OMTRENT  DE  UITBETALING  VAN  DE  VAKANTIE-UITKERING  OP  GROND  VAN  WAO  EN  DE  WET  WIA Ļ

Vervallen
m.i.v. 28 december 2012
(art. II Regeling van 10 december 2012, Stcrt. 2012, 26083)

 
 

16 september 1976, Stcrt. 1976, 191
Inwerkingtreding: 1 oktober 1976
(T.a.v. artt. 68:4 Wet WIA, 59e WAO en 2:53:5 Wet Wajong)

 

1. Redactie: ingevolge artikel XII, onderdeel C, van de Regeling van 16 december 2005, Stcrt. 2005, 249, is aan de onderhavige regeling een citeertitel gegeven, luidende: Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA. De niet-officiŽle citeertitel luidde: Regeling tijdstip uitbetaling vakantie-uitkeringen.

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Sociale Zaken;
     Gelet op artikel 56 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 59e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 59b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of in artikel 68 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vindt, ingeval de arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten wordt beŽindigd en het niet aannemelijk is dat binnen korte tijd wederom aanspraak op een dergelijke uitkering zal ontstaan, uitbetaling van de vakantie-uitkering plaats gelijktijdig met de uitbetaling van de laatste termijn van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten of zo spoedig mogelijk daarna.

 

Art. 2.
Indien na de toepassing van het voorgaande artikel wederom aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat en dientengevolge het voorgaande artikel of artikel 59b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 68 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen moet worden toegepast, wordt daarbij rekening gehouden met hetgeen met toepassing van artikel 1 van deze beschikking reeds werd uitbetaald.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA.Ļ

1. Volgens de redactie dient na artikel 3 een artikel te worden ingevoegd, luidende:
Art. 4.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1976.

 

 

's-Gravenhage, 16 september 1976.
De Staatssecretaris voornoemd,
P.J.J.
Mertens.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x