Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  INSTROOMCIJFERS  WAO  EN  WET  WIA
 
 

11 maart 2003, Stcrt. 2003, 51
Inwerkingtreding: 1 april 2003
(T.a.v. art. 40:1 en 40:4 Wet WIA)

 

1. Redactie: ingevolge artikel XV, onderdeel C, van de Regeling van 16 december 2005, Stcrt. 2005, 249, is de citeertitel "Regeling instroomcijfers WAO" gewijzigd in: Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA. Ingevolge artikel X, onderdeel J, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 is de onderhavige regeling met ingang van 23 december 2006 en terugwerkend tot en met 1 januari 2006 niet langer van toepassing op de WAO (zie ook de toelichting op dit artikelonderdeel).

 

 

 

 
11 maart 2003/ nr. SV/A&L/2003/17748
Directie Sociale Verzekeringen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 80a, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Beperking openbaarmaking tot grote werkgevers
De openbaarmaking van de gegevens, bedoeld in artikel 80a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 40 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, vindt plaats ten aanzien van werkgevers die gedurende het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop die openbaarmaking betrekking heeft, gemiddeld 250 werknemers of meer in dienst hadden.

 

Art. 2. Openbaarmaking
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt jaarlijks een rapportage op betreffende de gegevens, bedoeld in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x