Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  UITBREIDING  KRING  VAN  VERZEKERDEN  INGEVOLGE  DE  ZW,  WAO  EN  WET  WIA
 
 

20 maart 1968, Stcrt. 1968, 61
Inwerkingtreding: 15 april 1968
(T.a.v. artt. 7,b, 8,b, 11 en 55 ZW, 7,b, 7a,b en 66 WAO en 9 Wet WIA)

 

 

 

 
     De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
     Gelet op de artikelen 7, onderdeel e, 8, onderdeel b, 11 en 55, tweede lid, van de Ziektewet en de artikelen 7, onderdeel g, 7a, onderdeel b, en 66, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Voor de toepassing van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als werknemer beschouwd degene die wegens ziekte niet werkt, doch aan wie geen ziekengeld ingevolge de verplichte verzekering wordt verleend:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x