Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  UITZONDERING  TOEPASSINGSTERMIJN  ANTICUMULATIE
 
 

22 februari 1994, Stcrt. 1994, 38
Inwerkingtreding: 25 februari 1994
(T.a.v. artt. 58:5 WAZ, 3:48:6 Wet Wajong, 44:6 WAO en 52:3 Wet WIA)

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 33, vijfde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 44, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
     Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Ten aanzien van de persoon die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en:
a. inkomen geniet wegens het verrichten van werkzaamheden als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, van een vertegenwoordigend orgaan van een publiekrechtelijk lichaam dat bij rechtstreekse verkiezingen wordt samengesteld of

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 


 
 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x