Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  VORDERING  CONTANTE  WAARDE  VAN  PERIODIEKE  VERSTREKKINGEN  WAO  EN  WET  WIA
 
 

14 juli 2000, Stcrt. 2000, 137
Inwerkingtreding: 21 juli 2000
(T.a.v. artt. 99:2 Wet WIA en 90:2 WAO)

 

1. Redactie: ingevolge artikel XXII, onderdeel D, van de Regeling van 16 december 2005, Stcrt. 2005, 249, is de citeertitel van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO vervangen door: Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA.

 

 

 

 
14 juli 2000/nr. SV/AVF/2000/39949
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 90, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. Wet WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
c. de contante waarde: de contante waarde van de periodieke verstrekkingen, bedoeld in artikel 90, tweede lid, van de WAO en artikel 99, tweede lid, van de Wet WIA;
d. de loondervingsuitkering: de loondervingsuitkering, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de WAO, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet WIA, en de loongerelateerde uitkering van de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA;
e. de vervolguitkering: de vervolguitkering, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de WAO, en de loonaanvullingsuitkering, bedoeld in artikel 61, vierde lid, van de Wet WIA;
f. de uitkering: de loondervingsuitkering en de vervolguitkering tezamen.

 

Art. 2. Geconsolideerde toestand van de arbeidsongeschiktheid
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in overeenstemming met de tot schadevergoeding verplichte derde eerst tot vordering van de contante waarde overgaan indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van oordeel is dat ten aanzien van de verzekerde met betrekking tot de mate van zijn arbeidsongeschiktheid een geconsolideerde toestand is ingetreden.

 

Art. 3. Berekening contante waarde
De contante waarde wordt berekend op basis van de formule:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x