Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  BASISPREMIE  WAO  2002

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 3, onderdeel M, IWfsv)

 
 

27 juni 2001, Stcrt. 2001, 128
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. art. 77:2 WAO)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De basispremie, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2002 voor alle takken van bedrijf en beroep vastgesteld op 4,76% van het loon van de werknemer.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit basispremie WAO 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[27 juni 2001]

 

     De WAO wordt vanaf 1998 deels rechtstreeks voor risico van de individuele werkgever, deels via een naar individuele werkgever gedifferentieerde premie en deels via een voor iedere werkgever uniforme basispremie gefinancierd.
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen (zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] heeft als fondsbeheerder van het Arbeidsongeschiktheidsfonds de wettelijke taak het deel van de premie vast te stellen dat ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Artikel 1 van dit besluit strekt hiertoe.
     De premie die door werkgevers wordt opgebracht, is voor 2002 vastgesteld op 4,76% van de premieplichtige loonsom. Dit besluit behoeft op grond van artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x