Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  EINDE  WACHTTIJD  EN  UITLOOPTERMIJN  WAO,  WAZ  EN  WAJONG  1999
 
 

10 augustus 2000, Stcrt. 2000, 158
Inwerkingtreding: 14 juli 1999
(T.a.v. artt. 19, 34, 36a en 50 WAO, 7, 18, 35 en 55 WAZ
en 3:3, 3:18, 3:28 en 3:45 Wet Wajong)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 19, 34, 36a en 50 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 7, 18, 35 en 55 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 6, 16, 28 en 47 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen hanteert ter zake van het al dan niet toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of voorschotten per einde wachttijd en per einde toekenningstermijn, het terugvorderen van voorschotten en bij beslissingen over het intrekken of verlagen van toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in verband met vermindering van arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) het beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit is van toepassing op voorschotbeslissingen die zijn afgegeven op of na de in werkingtreding van dit besluit.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 juli 1999.
Het Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong wordt per deze datum ingetrokken.

1. Besluit van 25 november 1998 (Stcrt 1998, 236), inwerkingtreding 1 februari 1999.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong 1999.

 

 

     Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 10 augustus 2000.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

     a. Het Lisv [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] hanteert ter zake van het al dan niet toekennen van voorschotten, het terugvorderen van voorschotten, het al dan niet toekennen respectievelijk voortzetten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) per einde wachttijd respectievelijk per einde toekenningstermijn het navolgende beleid.
     Onder wachttijd wordt verstaan het tijdvak van 52 weken, bedoeld in artikel 19 WAO, artikel 7 WAZ en artikel 6 Wajong.
     Onder toekenningstermijn wordt verstaan de periode van vijf jaar waarover op grond van artikel 34 WAO, artikel 35 WAZ en artikel 28 Wajong de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend.
1. De uitvoeringsinstelling licht de verzekerde schriftelijk in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x