Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2004

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  WAO  2004

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2005
(art. 3 van dit besluit)

 
 

1 december 2003, Stcrt. 2003, 241
Inwerkingtreding: 1 januari 2004
Vervalt m.i.v. 1 januari 2005
(T.a.v. art. 84:3 WAO)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie, bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2004 vastgesteld op 7,45%.

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2004.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 1 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[1 december 2003]

 

     Op grond van artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld als de som van de basispremie en het rekenpercentage. Voor de basispremie 2004 is uitgegaan van 5,10%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2004 bedraagt 2,35%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2004 bedraagt derhalve 7,45%.

 

Amsterdam, 1 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x