1. Volgens de redactie dient dit besluit terugwerkend tot en met 1 januari 2002 (inwerkingtredingsdatum Wet SUWI) te vervallen dan wel te worden aangepast.

 

 

 

Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
20-03-1999   Nieuwe regeling Stcrt. 1999, 54 Stcrt. 1999, 54

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De ingangsdatum van de vergoeding van wettelijke rente wordt in geval van een nabetaling (ongeacht de wet) gesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.