Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  SAMENLOOP  WAO  EN  WAZ
 
 

25 november 1998, Stcrt. 1998, 237
Inwerkingtreding: 31 december 1998
(T.a.v. Sa)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op het Schattingsbesluit WAO, WAZ en Wajong;

1. Zie Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, red.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Lisv hanteert bij samenloop van aanspraken op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) met betrekking tot het toerekenen van de resterende verdiencapaciteit in het kader van de schatting het in de bijlage weergegeven beleid.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt per 31 december 1998 in werking.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit samenloop WAO en WAZ.

 

 

     Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 25 november 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

     Van gelijktijdige samenloop WAO-WAZ is sprake als iemand op grond van zijn werkzaamheden (in dienstbetrekking) verzekerd is voor de WAO en daarnaast op grond van andere werkzaamheden (als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenoot) gelijktijdig verzekerd is voor de WAZ, arbeidsongeschikt wordt, waarna recht op WAO- en/of WAZ-uitkering ontstaat.
     Van volgtijdelijke samenloop WAO-WAZ is sprake als iemand met recht op uitkering krachtens de ene wet werkzaamheden gaat verrichten op grond waarvan hij verzekerd is voor de andere wet en vervolgens arbeidsongeschikt wordt. In deze

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x