Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  BEPALING  EERSTE  WERKDAG
 
 

23 augustus 2000, Stcrt. 2000, 170
Inwerkingtreding: 1 mei 2000
(T.a.v. artt. 29:3 ZW, 19:1 WAO en 7:1 WAZ)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 29, derde lid, Ziektewet, 19, eerste lid, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 7, eerste lid, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. In gevallen waarin de eerste werkdag niet met toepassing van artikel 29, derde lid, eerste volzin, van de Ziektewet, artikel 19, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 7, eerste lid, tweede volzin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen kan worden vastgesteld, omdat niet vaststaat op welke dag de verzekerde weer zou gaan werken, wordt als eerste werkdag aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken zo hij niet ongeschikt tot werken was geworden.
-2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt elke dienstbetrekking, arbeidsverhouding of arbeid in de zelfstandige uitoefening van bedrijf of beroep afzonderlijk beschouwd.

 

Art. 2.
-1. Ten aanzien van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x