Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2004

 

BESLUIT  VASTSTELLING  PREMIEPERCENTAGE  WET  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING  ZELFSTANDIGEN  2002

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2005
(art. I, onderdeel L, Wet einde toegang verzekering WAZ)

 
 

27 juni 2001, Stcrt. 2001, 128
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. art. 73:2 WAZ)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 73, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 73, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, wordt vastgesteld op 5,94%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling van het premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[27 juni 2001]

 

     Het Lisv [Landelijk instituut sociale verzekeringen, zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] heeft de wettelijke taak de premie voor de WAZ vast te stellen. Artikel 1 van dit besluit strekt hiertoe. De premie, die door zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten wordt opgebracht, is voor 2002 vastgesteld op 5,94% van het premie-inkomen.
     Dit besluit behoeft op grond van artikel 73, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAZ | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x