Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  VOORKOMING  OF  BEPERKING  SAMENLOOP  AAW-UITKERING  MET UITKERING  INGEVOLGE  DE  SOCIALE  WETGEVING  VAN  EEN  ANDERE  MOGENDHEID
 
 

19 oktober 1976, Stb. 1976, 526
Inwerkingtreding: 30 oktober 1976
(T.a.v. artt. 59:5 en 59a:7 WAZ en 3:50:10 Wet Wajong)

 

 

 

 
BESLUIT van 19 oktober 1976, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 43 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 21 september 1976, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Stafafdeling B.O., nr. 54414;
     Gelet op artikel 43 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet;
     De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 17 september 1976);
     De Raad van State gehoord (advies van 6 oktober 1976, nr. 33);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 14 oktober 1976, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Stafafdeling B.O., nr. 54898;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten met één of meer van de navolgende ingevolge de sociale wetgeving van één of meer andere mogendheden toegekende uitkeringen:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAZ | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x