Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
21-12-2007   Nieuwe regeling Stb. 2007, 527 Stb. 2007, 527

 

 

BESLUIT van 10 december 2007 tot wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2007 nr. UB/K/2007/39326;
     Gelet op artikel 50, vijfde lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Voor de datum, genoemd in artikel 50, eerste lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, wordt 1 januari

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.