Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  WAO  2010
 
 

1 december 2009, Stcrt. 2009, 19017
Inwerkingtreding: 1 januari 2010
(T.a.v. art. 75:2 Wfsv)

 

 

 

 
1 december 2009

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2010 vastgesteld op 5,77%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 1 december 2009.
J.M. Linthorst
,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 december 2009]

 

     Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. De WAO-premie voor de vrijwillige verzekering bestaat uit twee delen: de basispremie WAO/Wet WIA en de uniforme premie Aok [Arbeidsongeschiktheidskas, red.].
     UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De basispremie WAO/Wet WIA voor 2010 is vastgesteld op 5,70%. De uniforme premie Aok voor 2010 is 0,07%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2010 bedraagt daarom 5,77%.

 

J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x