Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  ZW  2012
 
 

15 november 2011, Stcrt. 2011, 21409
Inwerkingtreding: 1 januari 2012
(T.a.v. art. 76:2 Wfsv)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld op 9,65%. Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, geldt een korting van 0,51%.

 

Art. 2.
In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor 2012 vastgesteld op 8,31%. Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, geldt een korting van 0,51%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 15 november 2011.
A. Paling
,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 november 2011]

 

     De vrijwillige Ziektewetuitkeringen komen voor rekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De premies vrijwillige verzekering Ziektewet worden door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgesteld. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld.
     Indien naast een vrijwillige verzekering Ziektewet eveneens een vrijwillige verzekering Werkloosheidswet is afgesloten, dient een korting te worden gegeven. Immers in zowel de premie vrijwillige verzekering Ziektewet als in de premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet wordt rekening gehouden met lasten van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 

A. Paling,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x