Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  WERKLOOSHEIDSVERZEKERING  2009
 
 

25 november 2008, Stcrt. 2008, 242
Inwerkingtreding: 1 januari 2009
(T.a.v. art. 74:2 Wfsv)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor het kalenderjaar 2009 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,95%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 25 november 2008.
Voorzitter Raad van bestuur UWV
,
J.M. Linthorst.

 

 

 

TOELICHTING
[25 november 2008]

 

     WW-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van de sectorfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds [AWf, red.]. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering vast.
     De WW-premie voor verplicht verzekerden bestaat uit twee delen: sectorpremie en AWf-premie. Verplicht verzekerden betalen over het dagloon sectorpremie. De AWf-premie wordt geheven na aftrek van een franchise. UWV streeft naar een situatie waarin de vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel WW-premie betalen als verplicht verzekerden.
     Vrijwillig verzekerden betalen over het gehele dagloon WW-premie. Omdat voor verplicht verzekerden bij de AWf-premie een franchise geldt, is de procentuele AWf-premie voor de vrijwillig verzekerden verlaagd.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x