Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  WERKLOOSHEIDSVERZEKERING  2011
 
 

20 november 2010, Stcrt. 2010, 19976
Inwerkingtreding: 1 januari 2011
(T.a.v. art. 74:2 Wfsv)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor het kalenderjaar 2011 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,55%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 30 november 2010.
J.M. Linthorst
,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 november 2010]

 

     WW-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van de sectorfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering vast. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op het percentage voor de verplicht verzekerden.

 

J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x