Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  WERKLOOSHEIDSVERZEKERING  2012
 
 

15 november 2011, Stcrt. 2011, 21410
Inwerkingtreding: 1 januari 2012
(T.a.v. art. 74:2 Wfsv)

 

 

 

 
15 november 2011

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor het kalenderjaar 2012 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,80%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 15 november 2011.
A. Paling
,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 november 2011]

 

     WW-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van de sectorfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering vast. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op het percentage voor de verplicht verzekerden.

 

A. Paling,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x