Geschiedenis van deze bekendmaking:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
17-12-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 45627 Stcrt. 2015, 45627

 

 

BEKENDMAKING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2015, nr. 2015-0000303807, van de landen waarin op grond van de wijziging van een verdrag, de buitenwerkingtreding van een verdrag of de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag of van een daarmee gelijk te stellen situatie buiten Nederland niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 87c, tweede lid, van de Ziektewet, 91i, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 133g, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 101g, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 62a, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, 41b, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 68a, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet en 44d, tweede lid, van de Toeslagenwet;

     Maakt bekend:

 

 

Dat als gevolg van de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag of van een daarmee gelijk te stellen situatie buiten Nederland niet langer recht bestaat op:

Ziekengeld op grond van de Ziektewet in:
1. Bolivia;
2. Botswana;
3. Brazilië;
4. Costa Rica; en
5. Mexico;
met ingang van 1 januari 2012.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in:
1. Bolivia;

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.