Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  BEPALING  EERSTE  WERKDAG
 
 

16 december 2005, Stcrt. 2005, 249
Inwerkingtreding: 29 december 2005
(T.a.v. artt. 23:2 Wet WIA, 19:1 WAO, 7:1 WAZ en 29:3 ZW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AL/05/102785, houdende regels tot bepaling van de eerste werkdag (Regeling bepaling eerste werkdag)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 23, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 7, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 29, derde lid, van de Ziektewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
ZW: Ziektewet.

 

Art. 2. Eerste werkdag
Voor de toepassing van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x