Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGEL  KOSTENVERGOEDING  UWV
 
 

22 juni 2010, Stcrt. 2010, 15320
Inwerkingtreding: 1 oktober 2010
(T.a.v. artt. 28:2 en 37:2 ZW, 26 WAO, 42 WAZ, 2:38 en 3:34 Wet Wajong en 41a Wet WIA)

 

 

 

 
22 juni 2010

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 28, vierde lid, en 37, tweede lid, van de Ziektewet, artikel 26 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 42 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 2:38 en 3:34 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en artikel 41a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Algemene bepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. opgeroepene: de persoon die door UWV is opgeroepen te verschijnen op tijdstip en plaats door UWV bepaald;
c. woonadres: het adres waar de opgeroepene woont overeenkomstig de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

Art. 2. Kostenvergoeding
-1. De opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x