Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-02-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling Stcrt. 2020, 5744 Stcrt. 2020, 5744

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op het bepaalde in de artikelen 34a, 35 en 36 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 2:22 en 2:23 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 3a.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 7 en 10g van de Participatiewet en 19a van de Wet overige OCW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het toekennen van voorzieningen voor de werksituatie of de onderwijssituatie en bij het toekennen van een tolkvoorziening voor de leefsituatie de normbedragen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De indexering per 1 januari 2020 zoals bedoeld in artikel 2 is reeds in de in de bijlage bij dit besluit vermelde normbedragen op en na 1 januari 2020 verwerkt.

 

Art. 2.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen indexeert de normbedragen voorzieningen als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.