Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van klanten voor de toepassing van de voorziening persoonlijke ondersteuning, ook wel jobcoach genoemd, het Protocol Jobcoach UWV 2014 als weergegeven in de bijlage bij dit besluit. Het protocol bevat tevens de voorwaarden die door de erkende jobcoachorganisatie en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen moeten worden nageleefd.

 

Art. 2.
Het Besluit Beleidsregels Protocol UWV Jobcoach 2012,¹ gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2012, nummer 25692, wordt ingetrokken.

1. Volgens de redactie dient "Het Besluit Beleidsregels Protocol UWV Jobcoach 2012" te worden vervangen door: De Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 10 juni 2014.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

BIJLAGE en toelichting + wijziging m.i.v. 5 september 2014