Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGEL  UURLOONSCHATTING  2008
 
 

12 augustus 2008, Stcrt. 2008, 181
Inwerkingtreding: 20 september 2008
(T.a.v. artt. 4 en 5 Wet WIA, 18 WAO, 2 WAZ en 2:2, 2:5 en 3:1 Wet Wajong en Sa)

 

 

 

 
12 augustus 2008

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet WIA, 18 van de WAO, 2 van de WAZ en 2 van de Wajong en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 9 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;
b. maatgevende arbeid: arbeid verricht door de gelijksoortige gezonde persoon als bedoeld in de artikelen 4 en 5 juncto artikel 1 van de Wet WIA, artikel 18 van de WAO, artikel 2 van de WAZ en de
artikelen 2:2, 2:5 en 3:1 van de Wet Wajong;
c. mediane uurloon: uurloon als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;
d. SBC-code: een Standaard Beroepenclassificatie, waarin soortgelijke functies worden gekoppeld.

 

Art. 2. Berekening resterende verdiencapaciteit
-1. Is de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid kleiner dan de urenomvang van de maatgevende arbeid, dan wordt

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x