Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  UWV  NORMBEDRAGEN  VOORZIENINGEN  2009
 
 

23 december 2008, Stcrt. 2009, 8
Inwerkingtreding: 16 januari 2009
(T.a.v. artt. 34 en 35 Wet WIA, 65e WAO, 67c WAZ, 59b Wajong, 52d ZW en 19a WOOS)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
- de artikelen 34 en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- artikel 52d van de Ziektewet;
- artikel 65e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- artikel 59b van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- artikel 67c van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; en
- artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies;
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
-1. De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-2. De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-3. De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x