Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-09-2012   Wijziging Stcrt. 2012, 17241 Stcrt. 2012, 17241
01-08-2012 01-07-2012 Wijziging Stcrt. 2012, 15668 Stcrt. 2012, 15668
26-01-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 1284 Stcrt. 2012, 1284

 

 

27 december 2011

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Wettelijk kader
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
- de artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- de artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies;
- de artikelen 5, 6, 7, 13, 14, 15 en 15a van het Reïntegratiebesluit;
- de artikelen 5, 6 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap;┬╣
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

1. Volgens de redactie dient "Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap" te worden vervangen door: Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap. Dat uitvoeringsbesluit is gebaseerd op artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige OCW-subsidies.

 

Art. 2. Kilometervergoeding
-1. De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route", op basis van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.