Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  UWV  NORMBEDRAGEN  VOORZIENINGEN  2013
 
 

15 januari 2013, Stcrt. 2013, 2784
Inwerkingtreding: 8 februari 2013
(T.a.v. artt. 34a en 35 Wet WIA, 2:22 en 2:23 Wet Wajong, 19a WOOS, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 15a, 15b en 18 Rb en 3, 5, 6, 7 en 8 Uojh)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wettelijk kader

 

Art. 1. Wettelijk kader
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
- de artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- de artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies;
- de artikelen 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 15a, 15b en 18 van het ReÔntegratiebesluit;
- de artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap;Ļ
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

1. Volgens de redactie dient "Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap" te worden vervangen door: Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap. Dat uitvoeringsbesluit is gebaseerd op artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige OCW-subsidies.

 

 

HOOFDSTUK  2

Vervoersvoorzieningen algemeen

 

Art. 2. Kilometervergoeding
-1. De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C22, C25-I en C25-V worden verstrekt op basis van de woon-werkafstand volgens de ANWB-routeplanner "snelste route", op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven.
-2. De aftrek van de eigen bijdrage, genoemd in de normbedragen C26-I en C26-II, wordt op dezelfde wijze vastgesteld als in het eerste lid.

 

Art. 3. Taxikostenvergoeding
-1. Vergoeding volgens het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliŽnt niet meer dan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x