Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2013   Wijziging Stcrt. 2013, 17266 Stcrt. 2013, 17266
  Wijziging Stcrt. 2013, 16115 Stcrt. 2013, 16115
08-02-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 2784 Stcrt. 2013, 2784

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wettelijk kader

 

Art. 1. Wettelijk kader
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
- de artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- de artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies;
- de artikelen 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 15a, 15b en 18 van het Reïntegratiebesluit;
- de artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap;¹
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

1. Volgens de redactie dient "Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap" te worden vervangen door: Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap. Dat uitvoeringsbesluit is gebaseerd op artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige OCW-subsidies.

 

 

HOOFDSTUK  2

Vervoersvoorzieningen algemeen

 

Art. 2. Kilometervergoeding
-1. De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C22, C25-I en C25-V worden verstrekt op basis van de woon-werkafstand volgens de ANWB-routeplanner "snelste route", op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven.
-2. De aftrek van de eigen bijdrage, genoemd in de normbedragen C26-I en C26-II, wordt op dezelfde wijze vastgesteld als in het eerste lid.

 

Art. 3. Taxikostenvergoeding
-1. Vergoeding volgens het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet meer dan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.