Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2014   Intrekking Stcrt. 2014, 18037 Stcrt. 2014, 18037
15-12-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 25692 Stcrt. 2012, 25692

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van cliënten voor de toepassing van de voorziening persoonlijke ondersteuning, ook wel jobcoach genoemd, het Protocol Jobcoach UWV 2012 als weergegeven in de bijlage bij dit besluit. Het protocol bevat tevens de voorwaarden die door de erkende jobcoachorganisatie en het UWV moeten worden nageleefd.

 

Art. 2.
Het Besluit Beleidsregels Protocol Jobcoach,¹ gepubliceerd in de Staatscourant van 20 januari 2006, nummer 15, wordt ingetrokken.

1. Volgens de redactie dient "Het Besluit Beleidsregels Protocol Jobcoach" te worden vervangen door: De Beleidsregels Protocol Jobcoach.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2012.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 27 november 2012.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

BIJLAGE en toelichting