Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  VERGOEDING  HOORHULPMIDDELEN
 
 

3 april 2012, Stcrt. 2012, 11269
Inwerkingtreding: 9 juni 2012
(T.a.v. artt. 34a en 35 Wet WIA, 2:22 en 2:23 Wet Wajong en 2, 3 en 4 Rb)

 

 

 

 
3 april 2012

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de
artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en de artikelen 2, 3 en 4 van het Re´ntegratiebesluit;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Aanvullende bevoegdheid van UWV
-1. UWV heeft op grond van artikel 2, tweede lid, van het Re´ntegratiebesluit een aanvullende bevoegdheid inzake het vergoeden van hoortoestellen en overige hoorhulpmiddelen.
-2. Deze vergoeding kan slechts plaatsvinden indien:
a. een hoorhulpmiddel op grond van zijn specifieke kwaliteitskenmerken noodzakelijk is voor het vervullen of gaan vervullen van de werkzaamheden in loondienst of als zelfstandige; en
b. door de zorgverzekeraar een gedeeltelijke vergoeding is verstrekt of conform het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet een vergoeding is geweigerd.
-3. Het maximumbedrag per door UWV te vergoeden hoorhulpmiddel wordt voor elk kalenderjaar vastgesteld in de Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen, normbedrag G23.

 

Art. 2. Voorwaarden ten aanzien van de aanvraag van de vergoeding hoortoestellen
-1. De aanvrager van de vergoeding van hoorhulpmiddelen verstrekt gelijktijdig of onmiddellijk aansluitend op zijn aanvraag ten minste de volgende gegevens:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x