Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGEL  VERHOGING  UITKERING  BIJ  HULPBEHOEVENDHEID
 
 

23 oktober 2007, Stcrt. 2007, 241
Inwerkingtreding: 14 december 2007
(T.a.v. artt. 53 en 63 Wet WIA, 22 WAO, 10 WAZ en 2:51 en 3:9 Wet Wajong)

 

 

 

 
23 oktober 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 53 en 63 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 22 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 10 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. uitkering: de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 47 van de Wet WIA, de artikelen 2:45 en 3:3 van de Wet Wajong, artikel 19 van de WAO en artikel 7 van de WAZ, alsmede de WGA-uitkering, bedoeld in artikel 54 van de Wet WIA en de inkomensondersteuning, bedoeld in de artikelen 2:39 en 2:43 van de Wet Wajong;
b. verzekerde: de verzekerde, bedoeld in de artikelen 47 en 54 van de Wet WIA, artikel 19 van de WAO en artikel 7 van de WAZ en de jonggehandicapte, bedoeld in de artikelen 2:3 en 3:2 van de Wet Wajong.

1. WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA, red.

 

Art. 2. Verhoging tot 100%
-1. De uitkering wordt verhoogd tot 100% van het dagloon, het vervolgdagloon of de grondslag, dan wel tot 100/75 van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel tot 100/75 of 100/70 van de WGA-uitkering:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x