Geschiedenis van dit protocol:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-08-2019 01-07-2019 Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 42444 Stcrt. 2019, 42444

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op het bepaalde in de artikelen 34a, 35 en 36 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 2:22 en 2:23 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 19a van de Wet overige OCW-subsidies, 3a.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 7 en 10g van de Participatiewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van aanvragen om een intermediaire activiteit, waaronder een tolkvoorziening, vervoers- en computervoorziening in de werk- en onderwijssituatie, de uitgangspunten zoals weergegeven in het Protocol voorzieningen UWV 2019, dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.