Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet sociale werkvoorziening
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  WSW  2008
 
 

18 maart 2008, Stcrt. 2008, 103
Inwerkingtreding: 4 juni 2008
(T.a.v. artt. 30d Wet SUWI en 3 en 4 Buswbw)

 

 

 

 
18 maart 2008/nr. CWI 2008/003
Centrale organisatie werk en inkomen
 
     De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen;
     Gelet op artikel 21a Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de artikelen 3 en 4 van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;
 
     Besluit:

 

 

Art. 1. Aanvraag
In geval van een herindicatie bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Wet Sociale Werkvoorziening, bevat de aanvraag het re-integratieverslag bedoeld in artikel 6 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, met uitzondering van het gestelde onder h daarvan.

1. Volgens de redactie dient artikel 1 te luiden als volgt:
Art. 1. Aanvraag
In geval van een herindicatie, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening, bevat de aanvraag het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 6 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, onderdeel h, van die regeling.

 

Art. 2. Onderzoek
-1. UWV maakt bij het onderzoek als bedoeld in artikel 3 van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken gebruik van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wsw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x