Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r4 NOTA  VAN  VERBETERING

 

 

Ontvangen 22 mei 2003

 

     In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I.
In de considerans wordt "Besluit inen doorstroombanen" vervangen door: Besluit in- en doorstroombanen.
II.
In artikel 1 [1], onderdeel b, wordt "artikelen" vervangen door: de artikelen.
III.
In artikel 30 [30], tweede lid, onderdeel b, wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.